Gezinsopvang (onthaalouders)

Onderwijs Kinderopvang

Beschrijving

De Dienst Gezinsopvang Lokeren coördineert gezinsopvang in de regio groot Lokeren en wordt georganiseerd door EVA-vzw Gezinswelzijn. Bij de Dienst Gezinsopvang zijn een 15-tal onthaalouders aangesloten die instaan voor gezinsopvang van kinderen tussen 0 en 3 jaar. Een beperkt aantal onthaalouders verzorgt de buitenschoolse opvang voor kinderen tot en met de lagere schoolleeftijd.  

In de gezinsopvang is het aantal kinderen dat gelijktijdig aanwezig mag zijn beperkt tot maximaal 8. De Dienst Gezinsopvang voldoet aan de eisen die de overheid stelt in het kader van kwaliteitsvolle opvang, zoals opgenomen in het decreet baby’s en peuters dat van kracht is sinds 1 april 2014. Voor meer informatie kan u terecht op de website www.kindengezin.be, luik kinderopvang. De Dienst Gezinsopvang wordt gecoördineerd door een diensthoofd. Zij staat in voor de dagelijkse werking, begeleidt en controleert de onthaalouders tijdens huisbezoeken, bespreekt de ontwikkeling van de kinderen, rekruteert nieuwe onthaalouders en verzorgt het contact met de ouders.

ZELF STARTEN ALS ONTHAALOUDER?

Voor meer informatie met betrekking tot onthaalouder worden kan u terecht bij de verantwoordelijke van de Dienst Gezinsopvang. Neem ook eens een kijkje op de website www.ikwordonthaalouder.be

None  

Procedure

Voor meer informatie in verband met een aanvraag tot inschrijven kan u terecht bij de verantwoordelijke van de Dienst voor Gezinsopvang via mail (ine.vandam@lokeren.be) of telefonisch 09/340 95 92. Als u het formulier 'aanvraag tot inschrijving' ingevuld aan ons terugbezorgt dan bekijken wij of wij aan uw vraag kunnen voldoen. 

Prijs

De prijs die ouders voor de opvang van hun kind betalen wordt berekend op basis van het inkomen. Ouders moeten zelf hun inkomenstarief berekenen via www.kindengezin.be,  'Mijn Kind en Gezin'. Na het berekenen van uw inkomenstarief krijgt u het 'attest inkomenstarief' per mail doorgestuurd. Dit attest bezorgt u aan de Dienst voor Gezinsopvang ten laatste de maand voor de start van de opvang.

Ouders kunnen voor deze berekening ook  terecht  in het Lokaal Loket Kinderopvang.  Meer informatie over de berekening vindt u op de website www.kindengezin.be, ‘Mijn Kind en Gezin’.

Het effectief te betalen bedrag per opvangdag hangt af van de verblijfsduur:

  • Volledige dag aanwezigheid: uw kind is meer dan 5 uur aanwezig bij de onthaalouder, u betaalt de volledige dagprijs (twee maaltijden inbegrepen).
  • Halve dag aanwezigheid: uw kind is minder dan 5 uur aanwezig bij de onthaalouder, u betaalt 60% van de dagprijs (één maaltijd inbegrepen).
  • Derde dag aanwezigheid (enkel voor schoolgaande kinderen): uw kind is minder dan 3 uur aanwezig bij de onthaalouder, u betaalt 40% van de dagprijs.

Gezinsopvang

Contact

Sportlaan 4, 9160 Lokeren
09 239 01 83
ine.vandam@lokeren.be

Diensthoofd: Ine Vandam

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel gesloten

Maandag:

8:00
21:00
08:30-17:00

Dinsdag:

8:00
21:00
08:30-17:00

Woensdag:

8:00
21:00
08:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
08:30-17:00

Vrijdag:

8:00
21:00
08:30-17:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten

Bereikbaar elke werkdag van 8u30 tot 10u of na telefonische afspraak.